konferens

Hur ser säkerhets- och trygghetssituationen ut för muslimska kvinnor? Hur kan vi göra våra lokaler tryggare? Vad kan vi göra för att förebygga och förhindra en attack? Hur kan hat och hot hanteras?

Utbildningsdagen består av föreläsningar, samtal, inter-aktiva workshops och en brandsläckningsövning. Utbildningen är gratis och deltagarna får ett intyg.

 

Datum och tid: 28 augusti 2021, kl. 9-16.30

Ort: Jakobsbergs Folkhögskola, Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri, lunch ingår men ej resersättning eller boende.

Frågor: Jana Jakob, projektledare: 08-453 68 17, Jana.Jakob@myndighetensst.se, Tanja Viklund, handläggare krisberedskapsfrågor: 08-453 68 30, Tanja.Viklund@myndighetensst.se

OBS! Utbildningsdagen kommer enbart att genomföras om covid-läget tillåter. Antalet platser är begränsat.