LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI

- en utbildning för unga aktiva inom trossamfunden

Är du ung ledare eller engagerad inom ett trossamfund och vill utveckla ditt ledarskap? Är du intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och konflikthantering? Är du beredd att utmana dina förutfattade meningar om andra samfund och religioner?

Syfte med programmet

Idén bakom Ledarskap, religion och demokrati är att erbjuda dig som ung ledare en möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt utveckling av dina praktiska färdigheter i ledarskap och projektledning. Målsättningen är att du som genomgår programmet fördjupar din förmåga att leda grupper med ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i din ledarroll.

Programmets upplägg

Ledarskap, religion och demokrati är ett program som omfattar sammanlagt nio dagar i internatform – uppdelat på tre omgångar. Detta betyder att deltagarna träffas vid tre separata tillfällen och bor, äter och umgås tillsammans under de nio dagarna. Du som ansöker till programmet förväntas vara med samtliga kursdagar.

Vilka kan söka?

Programmet riktar sig till personer i åldrarna 20 – 35 år som på något sätt är verksamma inom trossamfunden i södra Sverige. Det krävs ingen anställning eller formell titel utan alla som är engagerade i organisationer med koppling till trossamfunden är välkomna att söka. Du kan vara präst, imam, pastor, rabbin, munk, lärare, ungdomsledare, verksamhetsledare, gruppledare, styrelsemedlem – eller bara en aktiv medlem.

Vilka moment ingår i programmet?

Ledarskap, religion och demokrati bygger till stor på deltagarnas engagemang och att ”lära-genom-att-göra” i grupp. I sin metod varvar utbildningen miniföreläsningar med interaktiva övningar så att deltagarna får omsätta teoretiska kunskaper till praktisk färdighet. Frågor som tas upp under programmet är: Hur lyckas jag gå från en idé till verklighet både individuellt och med en grupp? Hur kan vi samtala om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokratiska värderingar? Vad innebär det att praktisera ett demokratiskt ledarskap? I programmet lägger vi också fokus på religionernas och trossamfundens plats i svenska samhället – och relationen med den sekulära sfären. Hur kan möten mellan olika religioner och traditioner bidra till ett öppnare samhälle?

Sagt om tidigare omgång av Ledarskap, religion och demokrati

"Jag har lärt mig om svensk religionshistoria. Det har varit spännande och lärorikt. Bra att få träffa olika människor, med olika trosuppfattningar. Jag har på så kort tid fått se olika perspektiv, fått mer kunskap och bra föreläsningar. Viktigaste har varit att få en förståelse och bakgrund, tekniker och metoder för att möta våra olikheter för att gå från teori till praktik."

Vad kostar programmet?

Utbildningen är kostnadsfri och det ingår kost och logi under hela programmet. Även studiematerial är kostnadsfritt för dig som deltar. Resor till och från programmet står du själv för.

När kan jag ansöka programmet?

Myndigheten kommer inte att anordna programmet under 2021.

Röster och dokumentation från gamla deltagare och föregående omgångar (2015 och 2016):