KOMPETENSUTVECKLING

- för ledare inom trossamfunden

 

Kursen ger deltagarna möjlighet att växa i sina roller som trossamfundsledare i Sverige, samtidigt som de får möjlighet att reflektera över trossamfundens roll.

 

Kompetens


Kursen är slut. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev om du vill få uppdateringar om kommande kurser.

 

KOMPETENSUTVECKLING FÖR LEDARE STEG 1

Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Myndigheten för stöd till trossamfund en möjlighet till kompetensutveckling för ledare inom trossamfunden. Kursen är en chans att växa i sin roll som ledare samt att tillsammans med andra ledare utforska hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra. Allt i kursen sker i en anda av respekt för mångfalden bland deltagarna.

Ett viktigt moment i kursen är ledarskap. Momentet avser att hjälpa deltagarna att på ett bättre sätt förhålla sig till det egna ledarskapet i samfundet och i relation till samhället i stort. Andra delar i kursen rör framförallt olika samhällsområden som kan vara viktiga att känna till när man ska verka som ledare inom en kyrka, moske eller annan religiös församling i Sverige.

Kursen kommer bland annat att behandla följande ämnen:

  • Ledarskapsutveckling
  • Sveriges religionshistoria
  • Mänskliga rättigheter och religionsfrihet
  • Svensk förvaltning – så fungerar kommunerna och staten
  • Svåra frågor

Varje kurstillfälle består av föreläsningar, seminarier och samtal. Medverkande processledare från Studieförbundet Sensus och föreläsare är experter inom sina respektive områden och kommer att hålla en hög nivå vad gäller innehåll men på enkel svenska.

Vem kan söka? Kursen riktar sig till personer som står i en ledaruppgift i en församling/förening, t.ex. som styrelseledamot, ungdomsledare, pastor, imam eller dylikt.

Hur lång är kursen? Kursen är uppdelad på två obligatoriska helger, från fredag kväll till söndag eftermiddag. Deltagarna måste närvara vid båda tillfällena.

Hur bekostas resor? Deltagarna ansvarar själva tillsammans med respektive trossamfund för resor.

Vilka språkkrav finns? Alla kursmoment är på svenska. Det finns inget krav på viss formell språknivå men deltagarna måste kunna samtala med varandra på svenska.

 


KOMPETENSUTVECKLING FÖR LEDARE STEG 2 – en fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i Kompetensutvecklingskursen

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har nu möjlighet att erbjuda en påbyggnadskurs till vår populära kompetensutvecklingskurs. Hjärtligt välkommen till en fördjupning i frågor som rör ditt ledarskap, kommunikation, rättigheter och skyldigheter.

 Du kan läsa mer om kursen och kursinnehållet härPDF