KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH KURSER

På den här sidan annonserar myndigheten för kommande utbildningssatsningar


utbildningar och kurser 2021

Demokratiambassadörer

https://myndighetensst.se/utbildning/demokratiambassadorer.html

Säkerhetsutbildning för kvinnoröppnas i nytt fönster

Utbildningsdag om trygghet och säkerhet i moskéer och muslimska organisationer, 28 augusti 2021, kl. 9-16.30

Ledarskapsprogram för kvinnor

https://myndighetensst.se/utbildning/delaktig-stark-och-synlig.html