Publicerad: 2019-03-19

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Presentation av rapporten
Sveriges religiösa landskap

Hur ser religiös praktik, tro och tillhörighet ut idag i det svenska samhället? Hur skiljer sig olika religiösa grupper åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst? Hur ser sambandet ut mellan religion och social sammanhållning? Detta är frågor som rapporten Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet tittar närmare på

Rapporten presenteras vid två tillfällen:

  • Fredagen 29 mars kl. 13.00 – 15.00 på Medelhavs-muséet i Stockholm (Fredsgatan 2). Fri entré, men obligatorisk föranmälan. Denna lansering gästas av en panel bestående av David Thurfjell (Södertörns högskola), Anna Lindman (SVT) samt Bilan Osman (Stiftelsen Expo).
  • Tisdagen den 2 april kl. 14.30 - 16.00 i Universitetshuset sal IX på Uppsala universitet (Biskopsgatan 3). Fri entré, men obligatorisk föranmälan. 

Mejla din anmälan senast den 25 mars till info@myndighetensst.se skriv ”29 mars Stockholm” eller "2 april Uppsala" i ämnesraden. Anmälan kan även göras per telefon  till Inger Carnbo: 08-453 68 74 som även besvarar eventuella frågor. Se också inbjudan (PDF).PDF