Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Regeringsuppdrag

Det är regeringen som bestämmer vad Myndigheten för stöd till trossamfund har för uppgift. Det övergripande uppdraget och ramarna för myndigheten beskrivs i instruktionen. Men varje år anger regeringen också vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet i regleringsbrevet. Det kan också hända att regeringen ger särskilda uppdrag till myndigheten.

Myndighetens instruktion

I instruktionen beskrivs myndighetens ansvar och målet med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra. Instruktionen SFS 2017:104 började gälla 1 juli 2017.

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som myndigheten har fått i regleringsbrevet.

Särskilda Uppdrag

Uppdrag

År

Dnr

Redovisning

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet

2023

A2023/00983 Länk till annan webbplats.

mars 2025

Uppdrag om att öka kunskapen hos kommuner, regioner och myndigheter om trossamfundens roll i samhället

2023

S2023/02435 Länk till annan webbplats. (delvis)

PDF Pdf, 2 MB.

Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund om förstudie inför en kommande utredning om utländsk finansiering av trossamfund

2022

Ku2022/01337 Länk till annan webbplats.

Redovisning Pdf, 146.1 kB.

Bilaga Pdf, 569.6 kB. (förstudie)

Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar

2021

A2021/01713 Länk till annan webbplats.


Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

2021

A2021/01029 Länk till annan webbplats.