Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Press

Du som är journalist är välkommen att ringa oss på vår telefon 08-453 68 37. Vi hjälper dig att hitta rätt person på kansliet som kan svara på dina frågor. Det går också bra att mejla oss på info@myndighetensst.se

Ring oss om du vill ha hjälp med sakupplysningar, om du söker en kommentar eller vill boka en intervju. Vi besvarar frågor om de bidrag vi fördelar och den verksamhet vi utför. Vi bistår med kunskap om religion- och trossamfundsfrågor, samt kan förmedla kontakter och dialog mellan trossamfunden och det offentliga.

Telefon

  • 08-453 68 37 (Frederic Brusi, handläggare kunskapsuppdraget)
  • 08-453 68 50 (Matilda Andersson, kommunikatör)

E-post

 

Kontakta registrator

Vill du begära ut en allmän handling ska du kontakta registrator.
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer är avgiften, läs mer om om avgiftsförordningen här: PDF Pdf, 458.5 kB.

Telefon 08-453 68 70 (växel)
Fax 08-453 68 29
E-post: registrator@myndighetensst.se

Logotyp

Bild i faktaruta
Bild i faktaruta

 

 

 

 

 

Symbolik

Logotypen är en grafisk representation av ett träd, en symbol som tillkom som grafiskt element då SST var en nämndmyndighet. Den nuvarande logotypen är kraftigare stiliserad och innefattar också universellt igenkännliga symboler för de fem så kallade världsreligionerna, kristendom, islam, buddhism, hinduism och judendom.

Format och användning

För att logotypen skall framträda starkt och tydligt, är det viktigt att den publiceras mot en ljus bakgrund. Utrymmet runt om bör hållas fritt från störande element, proportionerligt till logotypens storlek.

Liggande format

Logotypen med myndighetsnamnet är optimerad för liggande format.

Stående format

För stående format rekommenderas logotypen utan myndighetsnamn.

English version

The logotype is available in English

Pressfoton Isak Reichel

Bild i faktaruta

 

 

 

 

 

Övriga pressbilder

Behöver du andra porträtt på SST:s personal eller verksamhet, var god och kontakta

  • frederic.brusi@myndighetensst.se (08-453 68 37)
  • matilda.andersson@myndighetensst.se (08-453 68 50)