Publicerad: 2023-10-25

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Stärkt säkerhet för trossamfund

Regeringen höjer bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund och församlingar

Statsråden Jakob Forssmed och Parisa Liljestrand presenterade vid en pressträff att regeringen med anledning av världsläget och hur det påverkar Sverige att man vidtar en rad olika åtgärder. Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. 20 miljoner kronor tillförs för nästa år vilket innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer satsas under 2024. I detta arbete ingår bl.a. att motverka antisemitism.

Bidraget för säkerhetshöjande åtgärder höjdes i budgetpropositionen med 30 miljoner, från och med 2024 uppgår stödet till 74 miljoner kronor per år. Utformningen och hanteringen av stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund görs om för ökad långsiktighet och träffsäkerhet och kommer att kunna sökas både som verksamhetsbidrag och projektbidrag.

I samband med förändringen flyttas hanteringen av bidraget från Kammarkollegiet till Myndigheten för stöd till trossamfund. SST har påbörjat arbetet med att överta hanteringen av säkerhetsbidraget.