Publicerad: 2023-02-21

Vänligen verifiera att du inte är en robot

SST söker kanslichef

SST söker kanslichef/administrativ chef då vår myndighet växer och de ekonomiska och administrativa rutinerna behöver utvecklas för att passa en större myndighet.

SST söker kanslichef/administrativ chef då vår myndighet växer och de ekonomiska och administrativa rutinerna behöver utvecklas för att passa en större myndighet, även chefskapet behöver delas på fler personer. Som kanslichef/administrativ chef arbetar du med att med att leda, styra, samordna och följa upp verksamhet. Du har även ett direkt chefsansvar för tre till fyra personer. Du är direkt underställd myndighetschefen och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Som kanschef kommer fokus att vara på ekonomiska och administrativa frågor på myndigheten men även kommunikationsfrågor och regeringsuppdragen kommer att ligga på den enhet kanslichefen ansvarar för. Läs mer