Publicerad: 2022-02-03

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Vägledning för ökad säkerhet inom trossamfund

Tips och konkreta råd för säkerhetsarbete inom trossamfunden - ladda ner vägledningen här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har bland annat i uppdrag att arbeta med säkerhet i offentliga miljöer och de har nu tagit fram en vägledning med tips och råd om hur trossamfund kan arbeta konkret för att öka människors säkerhet. Vägledningen har tagits fram tillsammans med Polismyndigheten, SST och representanter från olika trossamfund. Klicka här för att ladda ner vägledningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trossamfunden och dess verksamhet är ett uttryck för religionsfriheten i Sverige och trossamfundens lokaler är platser där människor ska känna trygghet och uppleva gemenskap och mening. Det innebär att trossamfunden måste arbeta med säkerhet. När hat och hot riktas mot trossamfund skadar det inte bara människor och organisationer, utan hela samhället. Vägledningen ska fungera som ett stöd för trossamfunden i deras säkerhetsarbete.