Publicerad: 2022-01-10

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Förlängning av restriktioner till den 9 februari

På grund av den höga smittspridningen förlängs restriktionerna som infördes den 12 januari i 14 dagar.

Restriktionerna som infördes den 12 januari förlängs alltså i 14 dagar. Den 9 februari kan vissa restriktioner tas bort, men bara om smittspridningen har minskat tillräckligt mycket.

Detta är vad som gäller fram till den 9 februari

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs alltid vaccinationsbevis.
 • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer införs även med vaccinationsbevis.

Ytterligare restriktioner som gäller för alla i Sverige:

 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
 • Undvik trängsel och håll avstånd.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs, med omprövning den 31 januari. Klicka här för utförligare info. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen med max åtta personer i varje sällskap och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Försök att resa vid andra tider än rusningstrafik.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

Observera att rekommendationen är att alla som kan ska vaccinera sig. Alla ska också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor.