Publicerad: 2021-09-23

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Anpassning av smittskyddsåtgärder från 29 september

Detta gäller fortfarande från och med den 29 september:

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

1. hålla avstånd till andra människor, och
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riksgupp och personer som är 70 år ocg äldre.