Publicerad: 2020-01-17

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Med anledning av flygkraschen i Iran

Myndigheten förmedlar kontaktuppgifter till trossamfund efter förfrågan från myndigheter, kommuner och andra aktörer

Med anledning av flygkraschen i Iran kan Myndigheten för stöd till trossamfund bistå myndigheter, kommuner och andra aktörer med kontakter till representanter och organisationer bland trossamfunden.

Kontaktpersoner: