Publicerad: 2020-01-17

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Med anledning av det nya Coronaviruset

På den här sidan samlar myndigheten information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar

Mötesrestriktioner (uppdaterad 28 mars)

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars. Läs mer om förbudet på regeringens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet innebär att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som gäller sedan den 12 mars, ändras så att det omfattar sammankomster eller tillställningar med fler än 50 deltagare, till skillnad från tidigare 500 deltagare. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen

Allmänt

Myndigheten för stöd till trossamfund följer situationen med COVID-19 och rekommenderar ansvariga inom trossamfunden sprida information som myndigheten förmedlar till sina lokala föreningar/församlingar. För övergripande information om COVID-19 och läget hänvisas till:

Kontaktpersoner krisberedskap

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Då frågan har aktualiserats av trossamfunden vad som behöver beaktas i samband med hantering av avliden med bekräftad covid-19, ber myndigheten trossamfunden att notera följande:

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19.länk till annan webbplats Syftet med rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd till i första hand sjukvårdens patologiska enheter, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer, vid hantering av avliden med bekräftad covid-19. Rekommendationerna är ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer inom respektive verksamhet.

Läs mer om hanteringen av avlidna i COVID-19

Informationstjänster för frågor om coronaviruset på flera språk

Från och med den 26 mars, finns det en telefontjänst för frågor om det nya coronaviruset och covid-19 för dig som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska.

Du som har allmänna frågor om coronaviruset och covid -19, och talar något av språken arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska, kan ringa telefonnummer 08-123 680 00.

De som svarar på frågorna arbetar som hälsokommunikatörer på Transkulturellt centrum i Stockholms län. Telefontiden är vardagar mellan klockan 9-12 och 13-15.

Läs mer informationstjänster om coronaviruset på flera språk