Publicerad: 2018-10-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Kammarkollegiet tar över ansökningar gällande säkerhetshöjande åtgärder

Den 1 oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter. Möjligheten att söka bidrag har utökats att gälla fler organisationer inom civilsamhället.

Notera att ansökningar som i år eller tidigare år har handlagts av Myndigheten för stöd till trossamfund kommer att slutföras på SST och frågor angående dessa skall även fortsättningsvis ställas till myndigheten