KONTAKTUPPGIFTER TILL STATSBIDRAGS-BERÄTTIGADE TROSSAMFUND

Nedanstående adresser, samt kansliuppgifterna kan laddas ned här.PDF Välj utskrift som häfte.

Frikyrkor

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma
Besök: Gustavslundsv 18, Alvik
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se
www.equmeniakyrkan.selänk till annan webbplats

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16 Örebro
Besök: Årstadalsv. 2A
019-16 76 00
info@efk.se
www.efk.selänk till annan webbplats

Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Besök: Nybrogatan 79B
08-562 282 00
info@fralsningsarmen.se
www.fralsningsarmen.selänk till annan webbplats

Pingst - fria församlingar i samverkan
Box 15144
167 15 Bromma
Besök: Gustavslundsv 18, Alvik
08-608 96 00
info@pingst.se
www.pingst.selänk till annan webbplats

Sjundedags Adventistsamfundet
Box 536
101 30 Stockholm
Besök: Olof Palmes gata 25
08-545 297 70
08-20 48 68
info@adventist.se
www.adventist.selänk till annan webbplats

Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
036-30 61 50
info@alliansmissionen.se
www.alliansmissionen.selänk till annan webbplats


MUSLIMSKA 
RIKSORGANISATIONER


Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
0520-49 90 64
076-310 24 47
kontakt@izb.se
www.izb.selänk till annan webbplats

Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
Kapellgränd 10
116 25 Stockholm
08-509 109 24
info@fifs.se
www.fifs.selänk till annan webbplats

Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)
Västanforsgatan 21
214 50 Malmö
070-775 66 50
info@ifbs.selänk till annan webbplats
www.ifbs.selänk till annan webbplats

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Bergsbo v 15
91 35 Sollentuna
08-35 14 14
info@ikus.nu
www.ikus.nu

Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)
Box 690
175 27 Järfälla
070-960 06 98
08-12 14 67 37
info@shiasamfund.se
www.shiasamfund.selänk till annan webbplats

Svenska islamiska församlingarna (SIF)
Alva Myrdals gata 4A
632 20 Eskilstuna
073-531 56 88
sifkanslii@gmail.com

Sveriges muslimska förbund (SMF)
Brännkyrkagatan 45 bv
118 22 Stockholm
070-417 98 90
smfsverige@hotmail.se
www.smf-islam.selänk till annan webbplats


LUTHERSKA KYRKOR

Bibeltrogna vänner - Evangelisk
Luthers Mision, ELM
Smålandsvägen 48
286 35 Örkelljunga
08-559 231 04
expeditionen@elmbv.se
www.elmbv.selänk till annan webbplats

Danska kyrkan i Sverige
Torild Wulffsgatan 8
413 19 Göteborg
031-82 23 09
danskkirke@dkig.se

Estniska evangelisk-lutherska
kyrkan i Sverige
Box 45074
104 30 Stockholm
08-20 69 78, 08-21 32 77
estniska.forsamling@telia.com
http://rootsipraostkond.eelk.ee/länk till annan webbplats

Evangeliska fosterlandstiftelsen, EFS
Box 23001
750 23 Uppsala
018-430 25 00
info@efs.nu
www.efs.nulänk till annan webbplats

Isländska kyrkan i Sverige
Frölunda Kyrkogata 2
421 47 Västra Frölunda
070-286 39 69
kirkjan@telia.com
www.kirkjan.selänk till annan webbplats

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
c/o Elita Veide
Kållared Ekeberg
511 98 Örby
070-340 66 62
Besök: Finska kyrkan, Stockholm
zviedrija@draudzes.se
zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
www.draudzes.selänk till annan webbplats

Norska kyrkan i Sverige
Stigbergsgatan 24
116 28 Stockholm
08-556 003 44
stockholm@sjomannskirken.no
www.sjomannskirken.nolänk till annan webbplats


ORTODOXA & ÖSTERLÄNDSKA
KYRKOR

Antiokia ortodoxa kyrkan
S:ta Marias antiokia ortodoxa församling
Morabergsv 9B, nr 34,35
152 42 Södertälje
07o-593 29 19
zeitountony@gmail.com

Armeniska apostoliska kyrkan
c/o B. Wartanian
Stråvägen 5,  1 tr
175 44 Järfälla
070-593 29 19
vivvi_wartanian@hotmail.com
www.armeniskakyrkan.selänk till annan webbplats

Bulgariska ortodoxa kyrkan
c/o Pavlina Toseva
Nolhögsgatan 5
21231 Malmö
070-710 71 00

Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan
Box 1049
164 21 Kista
073-774 94 19
aman@kth.se

Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan, ärkestiftet i Sverige
Box 1036
101 38 Stockholm
Besök: Pålsbodagr. 3, Bandhagen
073-783 71 48
medhanialem.stockholm@gmail.com

Finska ortodoxa församlingen
c/o Ljungström
Snickarevägen 1a
191 40 Sollentuna
08-612 14 09
info@ortodox-finsk.se
www.ortodox-finsk.selänk till annan webbplats

Georgiska ortodoxa kyrkan
c/o Sologhashvili
Vedevågsslingan 2
124 74 Bandhagen
Besök: Sjövbergsv 30, Danderyd
076-226 95 65
k.sologhashvili@yahoo.com

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Birger Jarlsgatan 92
114 20 Stockholm
08-612 34 81
metropolisofsweden@gmail.com
www.metropolisofsweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien
Box 9099
126 09 Hägersten
Besök: Vårg 2, 126 33 Hägersten
info@scandcopts.com

Makedonsk-ortodoxa kyrkan
Lantmannagatan 8
214 44 Malmö
070-460 43 64
kozarskiblazo@gmail.com

Rumänska ortodoxa kyrkan
Blickavägen 29
146 50 Tullinge
073-600 03 77
bors.td@hotmail.com
mikaelradu@hotmail.com
www.borss.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet i Konstantinopel
Kristi förklarings ortodoxa kyrka
Birger Jarlsg 98
114 20 Stockholm
08-15 63 16
angel.velitchkov@yahoo.se
www.ryskaortodoxakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ryska ortodoxa kyrkan, Moskvapatriarkatet
Heliga Sergij Ryska Ryska
ortodoxa församling
c/o Babushin
Söderberga allé 2, lgh 1201
168 62 Bromma
Besök: Bellmansg 13, Stockholm
070-017 67 82
rusortswed@gmail.com
www.stockholm.cerkov.rulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Smedjeryd 415
312 98 Våxtorp
Besök: Bägerstavägen 68
120 47 Enskede Gård
08-789 29 93
vladika.dositej@gmail.com

Svenska ortodoxa prosteriet
Heliga Treenighetens Kloster
Ingelstorp, Liderna 1
504 96 Bredared
070-490 15 60
Ig.dorotej@yahoo.se

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Klockarvägen 104
151 61 Södertälje
08-550 841 40
kansli@syriskortodoxakyrkan.se

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet
Hantverksvägen 4
151 65 Södertälje
073-625 04 52
info@soa-s.se
www.soa-s.selänk till annan webbplats

Österns assyriska kyrka
Box 3020
145 03 Norsborg
08-556 41 307
mesopotamia98@hotmail.comÖVRIGA

Alevitiska Riksförbundet
Turebergs Allé 4
191 62 Sollentuna
073-563 25 68
kamilagaoglu@hotmail.com
eraslanorgun@gmail.com

Anglikanska kyrkan
Den episkopala kyrkan i Stockholm
Dag Hammarskjölds väg 14
115 27 Stockholm
076-416 77 04
chaplain@stockholmanglicans.se
www.stockholmanglicans.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Judiska centralrådet
Box 7427
103 91 Stockholm
08-587 858 00
info@jfst.se

www.judiskacentralradet.selänk till annan webbplats

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland
Box 3079
145 03 Norsborg
072-830 85 16
swedenmandaean@yahoo.com

Romersk-katolska kyrkan i Sverige
Katolska Biskopsämbetet
Box 4114
102 62 Stockholm
08-462 66 00
sekretariat@katolskakyrkan.se
www.katolskakyrkan.selänk till annan webbplats

Sveriges buddhistiska gemenskap
Stupan, Oppeby 246
710 41 Fellingsbro
076-205 27 09, 0581-63 30 73
kontakt@sverigesbuddhister.se
trudy@sverigesbuddhister.se
www.sverigesbuddhister.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trossamfundet Jehovas vittnen

Ungerska protestantiska
samfundet i Sverige
c/o G. Sebestyén
Fastlagsvägen 42
126 47 Hägersten
073-966 04 75
gabor.sebestyen@yahoo.com
www.keve.selänk till annan webbplats