Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Kontakta myndigheten

Så här kontaktar du Myndigheten för stöd till trossamfund:

Myndigheten för stöd till trossamfund

Telefon
08-453 68 70 (växel)

E-post
Generella och allmänna frågor
info@myndighetensst.se

Vid frågor om bidrag för säkerhetshöjande åtgärder
sakerhetsbidrag@myndighetensst.se

Vid begäran av allmänna handlingar
registrator@myndighetensst.se

E-post personal
namn.efternamn@myndighetensst.se

Fax
08-453 68 29

Postadress

Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

Fakturaadress

Myndigheten för stöd till trossamfund
FE 7775
831 90 Östersund
Organisationsnummer: 202100-5141

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura)
Mer om e-faktura för leverantörer: PDF Pdf, 139.6 kB.

Besöksadress

Ekumeniska centret Länk till annan webbplats.
Gustavslundsvägen 18
Alviks torg

ALLMÄN HANDLING

Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Innan myndigheten lämnar ut en allmän handling görs dock en sekretessprövning av innehållet. Med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vissa känsliga uppgifter hemlighållas.

Kontakta registrator

Vill du begära ut en allmän handling ska du kontakta registrator.
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer är avgiften, läs mer om om avgiftsförordningen här: PDF Pdf, 458.5 kB.

Telefon 08-453 68 70 (växel)
Fax 08-453 68 29
E-post: registrator@myndighetensst.se