Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Årsredovisning & Budgetunderlag

Myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning och budgetunderlag.

Enligt Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. Länk till annan webbplats. skall Myndigheten för stöd till trossamfund redovisa den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur den finansieras eller i vilken form verksamheten bedrivs. Myndigheter lämnar årsredovisning senast den 1 mars varje år.

Årsredovisning 2023

Bild i faktaruta


Myndigheten för stöd till trossamfunds årsredovisning för verksamhetsåret 2023


 

Budgetunderlag 2025

Bild i faktaruta

 

Myndigheten för stöd till trossamfunds budgetunderlag för verksamhetsåret 2025
Årsredovisning 2022

Bild i faktaruta

Myndigheten för stöd till trossamfunds årsredovisning verksamhetsåret 2022

Budgetunderlag 2024

Bild i faktaruta

Myndigheten för stöd till trossamfunds budgetunderlag verksamhetsåret 2024

Åresredovisning 2021

Bild i faktaruta

Myndigheten för stöd till trossamfunds årsredovisning verksamhetsåret 2021

Budgetunderlag 2023*

Bild i faktaruta

Myndigheten för stöd till trossamfunds budgetunderlag verksamhetsåret 2023

Årsredovisning 2020

Bild i faktaruta

Myndigheten för stöd till trossamfunds årsredovisning verksamhetsåret 2020

Budgetunderlag 2022*

Bild i faktaruta

Myndigheten för stöd till trossamfunds budgetunderlag verksamhetsåret 2022

*Myndigheten justerade rubriceringen av sitt budgetunderlag 2022/2023. Tidigare har Budgetunderlaget rubricerats efter det verksamhetsår det lämandes in

Tidigare årsredovisningar och budgetunderlag

Bild i faktaruta

 

Du kan beställa tidigare års budgetunderlag och årsredovisningar genom att kontakta myndighetens registrator.