MYNDIGHETENS SKRIFTSERIE (A4-FORMAT)

Sedan 2012 ger myndigheten ut en egen skriftserie. Syftet är att ge aktuell, korrekt och uppdaterad information om trossamfund och religionsfrågor i Sverige. Då de inte längre finns i tryckt format, har en A4-version tagits fram för den som önskar skriva ut och läsa på papper.

För eventuella hänvisningar använd bokformatet.


Myndighetens skriftserie (del 1-8)

Nr 8: Sveriges religiösa landskap (Willander, 2019)
42 sid, från 104

PDF PDF(3 MB)

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern
(Sorgenfrei, Larsson och Stockman, 2017)
73 sid, från 188

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning, 7 sid)
  • Aleviter (11 sid)
  • Alawiter (6 sid)
  • Druser (11 sid)
  • Mandéer (16 sid)
  • Yezidier (11 sid)
  • Avslutning (efterord samt referenser, 9 sid)

PDFPDF (9,4 MB hela boken)PDFPDF (2,6 MB)

PDFPDF (1,5 MB)

PDFPDF (0,7 MB)

PDFPDF (1,2 MB)

PDFPDF (2,0 MB)

PDFPDF (1,6 MB)

PDFPDF (0,3 MB)

Nr 6: Sufism i Sverige ( Sorgenfrei, 2016)

38 sid, från 106

PDFPDF (3,9 MB)

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige
(Arentzen, 2015)
, 52 sid, från 170

PDFPDF (4,7 MB)

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt
(Larsson, 2014)
94 sid, från 225

PDFPDF (2,9 MB)

Nr 3: Shia-muslimer i Sverige (Larsson och Thurfjell, 2013)

29 sid, från 78

PDFPDF (1,4 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv ( Fredriksson, 2013)

46 sid, från 126

PDFPDF (1,5 MB)

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott (Borell, 2012)

28 sid, från 74

PDF PDF(1 KB)