Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Remisser

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar och yttranden varje år. Ofta kommer remissen från regeringskansliet, men det kan också vara andra myndigheter som vill ha yttranden. Några dem är publicerade nedan.

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Nedan har vi publicerat ett urval av de remissvar som myndigheten har lämnat under åren 2019-2023. För en fullständig förteckning av lämnade remissvar vänligen kontakta registrator@myndighetensst.se.

Myndighetens remissvar

 

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Stärkt konstitutionell beredskap

2024-03-14

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 374.9 kB.

 

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Statens tjänstereseförsäkring/ Reseförsäkring

2023-06-07

Kammarkollegiet

Utan erinran

Myndighetsgemensam plan för att
öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

2023-02-01

Arbetsförmedlingen

PDF Pdf, 117.2 kB.

 

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Vår demokrati – värd att värna varje dag

2022-11-22

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 477.5 kB.

Kammarkollegiets nya föreskrifter
om avgifter vid registrering av trossamfund

2022-09-22

Kammarkollegiet

PDF Pdf, 398.9 kB.

Ett utvidgat utreseförbud för barn

2022-09-30

Socialdepartementet

PDF Pdf, 110.7 kB.

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

2022-08-11

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 92.2 kB.

Forum för levande
historias framtida inriktning

2022-06-27

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 147.7 kB.

Konsekvensutredning till redan beslutade och numera upphävda föreskrifter och allmänna råd

2022-06-07

Folkhälsomyndigheten

PDF Pdf, 146.4 kB.

Rätt mottagare - Granskning och integritet

2022-05-19

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 119.4 kB.

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

2022-05-09

Utbildningsdepartementet

PDF Pdf, 519.1 kB.

Säkerhet och tillgänglighet vid val

2022-04-25

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 430.8 kB.

 

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

2021-12-14

Socialdepartementet

PDF Pdf, 223.4 kB.

Skärpt straff för gravfridsbrott

2021-12-14

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 257.4 kB.

Rätt mottagare (Demokrativillkor & integritet)

2021-10-13

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 328.3 kB.

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

2021-09-22

Socialdepartementet

PDF Pdf, 269.9 kB.

Ett förbud mot rasistiska organisationer

2021-09-06

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 362.9 kB.

Struktur för ökad motståndskraft

2021-06-23

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 120.1 kB.

En gemensam angelägenhet

2021-04-07

Finansdepartementet

PDF Pdf, 203.6 kB.

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

2021-03-24

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 278.9 kB.

Ett särskilt hedersbrott

2021-01-15

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 1.2 MB.

 

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

2020-11-18

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 322.5 kB.

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster

2020-08-26

Justitiedepartementet

PDF Pdf, 1.1 MB.

Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen

2020-08-12

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 157.5 kB.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-05

Utbildningsdepartementet

PDF Pdf, 561.2 kB.

Synpunkter gällande MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet

2020-02-22

Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap

PDF Pdf, 135.2 kB.