AKTUELLA PUBLIKATIONER

Här publicerar SST rapporter och andra publikationer som tagits fram av myndigheten.

Du kan också klicka här för att ladda ner och beställa material som getts ut av myndigheten.

Rapporten Delaktighet Inflytande och ledarskap är resultatet av ett samarbete mellan myndigheten och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet. Mia Lövheim och Maria Klingenberg genomförde den bakomliggande studien och är författare till rapporten. Studien bygger på en enkät som besvarats av 67 kvinnor, samt djupintervjuer med 20 av dem. Kvinnorna som deltar i studien kommer från olika trosinriktningar och har varierande erfarenhet av ledarskap. Deras gemensam nämnare är att de har gått ledarskaps- och mentorskapsprogrammet ”Delaktig, stark och synlig” åren 2016 – 2019 som anordnats av myndigheten. Rapporten publicerades i juni 2021, Läs mer Öppnas i nytt fönster.