Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndighetens publikationer

Här hittar du rapporter och andra publikationer som tagits fram av Myndigheten för stöd till trossamfund

Om du önskar beställa något av myndighetens material fysiskt, mejla info@myndighetensst.se med information om skrift, antal och leveransadress.

Myndighetens kunskapspublikationer, ordnade efter utgivningsår

2024

Bild i faktaruta


Uppdrag om att öka kunskapen hos kommuner, regioner
och myndigheter om trossamfundens roll i samhället.

2023

Bild i faktaruta

Postmuslimer: Om sekularitet i ett mångreligiöst Sverige

2023

Bild i faktaruta

Syrisk-ortodoxa
kyrkan i Sverige
– tradition och förändring

2022

Bild i faktaruta

Handledning för cirkelledare i säkerhetsarbete

2022

Bild i faktaruta

Trossamfunden och covid-19

2021

Bild i faktaruta

Religionsfrihet
– 9 perspektiv
på en mänsklig rättighet

2021

Bild i faktaruta

Delaktighet, inflytande och ledarskap

2021

Bild i faktaruta

Muslimska begravningsseder och begravnings-cermonier

2021

Bild i faktaruta

Så här kan ni arbeta med
er säkerhet
- en vägledning

2020

Bild i faktaruta

 

Ett mångreligiöst Sverige i förändring

 

2018

Bild i faktaruta

 

Islam i Sverige - de första 1300 åren
(Simon Sorgenfrei)

 

Ta del av fler publikationer från myndigheten