ÖVERSIKT AV RELIGIÖSA

HÖGTIDER VÅREN 2021

Denna översikt av högtider omfattar i huvudsak de trossamfund som är statsbidragsberättigade och av den anledningen står i kontakt med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Nationellt står SST i kontakt med trossamfunden för att bland annat skapa en nationell lägesbild som förmedlas till MSB och andra aktörer som SST samverkar med.

SST analyserar och sammanställer information, utarbetar förslag till kommunikation och andra åtgärder och förmedlar detta till MSB för information i samband med nationella samverkanskonferenser. Förteckningen kan även användas av lokala och regionala aktörer i kontakt med trossamfund i respektive område för att i förväg inhämta lokala och regionala lägesbilder inför högtider.

Datum/månad

Högtid

Religion/samfund

Notering

APRIL 2021

2021-04-01

ASSYRISKT NYÅR2021-04-01

SKÄRTORSDAGEN

KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-04-02

LÅNGFREDAGEN

KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-04-03

PÅSKAFTON

KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-04-04

PÅSKDAGEN

KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-04-07

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG (ORTODOX)

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-04-08

HANAMATSURI - BUDDHAS FÖDELSEDAG

BUDDHISM


2021-04-09

JOM HASHOA - TILL MINNE AV FÖRINTELSENS OFFER

JUDENDOM


2021-04-13

DEN ISLAMISKA FASTEMÅNADEN RAMADAN INLEDS

ISLAM


2021-04-13

SONGKRAN (NYÅRSHÖGTID)

BUDDHISM


2021-04-13

UGADI (NYÅRSFIRANDE)

HINDUISM


2021-04-14

YEZIDISKT NYÅR

YEZIDISM


2021-04-21

RAMA NAVAMI - GUDEN RAMAS FÖDELSEDAG

HINDUISM


2021-04-25

PALMSÖNDAGEN

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-04-27

NYÅR

THERAVADA-BUDDHISMEN


2021-04-29

PÅSKHÖGTIDEN BÖRJAR

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-04-29

SKÄRTORSDAGEN

ORTODOX

KRISTENDOM


MAJ 2021

2021-05-01

PÅSKAFTON

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-05-02

PÅSKDAGEN

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-05-06

DJURDJEVAN - SANKT GÖRANS DAG

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-05-06

LAILAT AL-QADR - ÖDETS NATT

ISLAM (SHIA)


2021-05-08

LAILAT AL-QADR - ÖDETS NATT

ISLAM (SUNNI)


2021-05-13

EID AL-FITR

ISLAM

Firas 12-15 maj

2021-05-13

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG

KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-05-17


SHAVUOT - VECKOFESTEN (TILL MINNE AV ATT DEN JUDISKA LAGENS MOTTOGS AV MOSES)

JUDENDOM

Firas 17-18 maj

2021-05-23

PINGSTDAGEN

KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-05-26

VESAK - BUDDHADAGEN

BUDDHISM


JUNI 2021

2021-06-03

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

KATOLSK KRISTENDOM


2021-06-10

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG (ORTODOX)

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-06-11

JESU HELIGA HJÄRTAS DAG (KATOLSK)

KATOLSK KRISTENDOM


2021-06-16

GURU ARJANS MARTYRDAG

SIKHISM


2021-06-20

PINGSTDAGEN (ORTODOX)

ORTODOX

KRISTENDOM


2021-06-24

JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE

ALLA KYRKOR UTOM SVENSKA KYRKAN


2021-06-27

JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE

PROTESTANTISK KRISTENDOM


2021-06-29

APOSTLARNA PETRUS OCH PAULUS DAG

KATOLSK OCH ORTODOX KRISTENDOM