Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Begravningar och avskedsceremonier

En viktig del av trossamfundens verksamhet är att erbjuda riter och ceremonier för olika skeden i livet. Här hittar du information om de lagar och regler som rör begravningsväsendet i Sverige samt grundläggande information om trossamfundens olika traditioner gällande begravningar och avskedsceremonier.

Lagar och regler gällande begravningsväsendet

I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen Länk till annan webbplats., och i en förordning, begravningsförordningen Länk till annan webbplats.. I begravningslagen definieras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

I Sverige ligger ansvaret för begravningsverksamheten hos trossamfundet Svenska kyrkan i de allra flesta delar av landet. Undantag är Stockholms kyrkogårdsförvaltning och Tranås kyrkogårdsförvaltning där kommunen är ansvarig för begravningsverksamheten.

Ansvarig för begravningsverksamheten kallas för huvudman. Huvudmannen ansvarar för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. Det är folkbokföringen som styr vilken huvudman man tillhör. Till huvudmannens ansvar hör att:

 • anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser.
 • tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.
 • att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta kremering och gravsättning samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.
 • att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.
 • att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten. Däremot ingår att ha viss tillsyn över dessa gravplatser.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den andliga vården i sjukvården kan sökas direkt via sjukhusen: antingen genom att ringa sjukhusets växel eller att söka på respektive sjukhus hemsida. Följande länkar kan också vara en bra start:

Om begravning

Läs mer om begravningsväsendet i skriften Om begravning (från Svenska kyrkans arbetsgivar-organisation).

Bild i faktaruta

I denna publiktion finns information om:

 • Lagstiftning och ansvar för begravningsverksamheten
 • Begravningsavgiften
 • Val och önskemål i samband med begravning
 • Begravningsceremonier
 • Gravplatser
 • Kremering
 • Gravsättning
 • Tillsyn av begravningsverksamheten

Skriften finns att läsa på följande språk (utöver svenska): engelska Pdf, 292 kB., arabiska Pdf, 1.3 MB., finska Pdf, 1 MB., polska Pdf, 1.3 MB., bosniska/kroatiska/serbiska Pdf, 1.3 MB..