Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Kunskap

Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Detta innebär att myndigheten följer utvecklingen inom området och tar fram rapporter och svarar på frågor som berör religion och samfundsliv i Sverige.

I allmänhetens tjänst

Myndigheten svarar ofta på allmänhetens frågor, både från privatpersoner och från organisationer. De kunskapsmaterial myndigheten regelbundet tar fram är tänkt att nå en bredare allmänhet som har ett intresse av detta område - som till exempel lärare, bildningsförbund, media och organisationer inom det civila samhället.

Bistår regering och riksdag

Utöver frågor från allmänheten svarar Myndigheten även på frågor och skrivelser från regering och riksdag. Ett antal gånger om året gör myndigheten när regeringen skickar ut en offentlig utredning (eller skrivelse) på remiss. Myndigheten svarar också regelbundet på frågor från andra myndigheter och kommuner.

Samverkar med akademin, det offentliga - och civilsamhället

Myndighetens rapporter och material tas fram i samverkan med forskare och experter inom akademin och den offentliga sektorn. Vi samarbetar också på olika sätt med företrädare för trossamfunden i form av hearings och samråd.

Om våra publikationer

Här kan du läsa om vad våra olika publikationer och vem de vänder sig till.

Publikationer

Ta del av myndighetens aktuella publikationer.

Begravningar och avskedsceremonier

En viktig del av trossamfundens verksamhet är att erbjuda riter och ceremonier för olika skeden i livet. Här hittar du information om de lagar och regler som rör begravningsväsendet i Sverige samt grundläggande information om trossamfundens olika traditioner gällande begravningar och avskedsceremonier.