Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Krisberedskap

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att verka för samordning av trossamfundens insatser i krisberedskapen. Våra många och olika trossamfund i Sverige har värdefulla kunskaper och resurser att bidra med i vår krisberedskap.

Genom att ha en relation mellan myndigheter och olika trossamfund på lokal, regional och nationell nivå kan vi stå bättre rustade i vår krisberedskap i det interreligiösa och mångkulturella samhälle som vi lever i idag.

Det viktigaste är inte hur man möts – det viktiga är att man möts. När man vet mer om varandras kulturer och traditioner är det lättare att förstå hur man kan mötas.

Intrsserad av att veta med?

På myndighetens särskilt framtagna sida för krishandledning har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting/ regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.

Trossamfundens betydelse för krisberedskapen

Trossamfunden kan tillföra mycket i krisberedskapsarbetet, bland annat genom sin erfarenhet av att samla människor i svåra stunder och vana att möta människor i kris. Inte minst viktigt är trossamfundens kunskaper om språk ur en rad aspekter, till exempel nationella språk såväl verbalt, kommunikativt som ordlöst.

Säkerhetsmaterial för trossamfund

För att stötta trossamfund i sitt säkerhetsarbete har SST tillsammans med MSB, polisen och representanter från trossamfund tagit fram material om hur församlingar själva kan arbeta med säkerhet. Ta del av materialet som kan beställas eller laddas ner i digital form kostnadsfritt här: