BIDRAGSGRUNDANDE
MEDLEMS- OCH DELTAGARSTATISTIK

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.

Inte bara medlemmar

Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2019. För tidigare finns statistik samlade under respektive år i kolumnen till vänster.

 

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2019

Trossamfund/samverkansorgan

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 558

Anglikanska kyrkan

628

Bibeltrogna vänner -ELM

2 186

Danska kyrkan i Sverige

552

Equmeniakyrkan

113 709

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

3 549

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

44 530

Evang Frikyrkan

45 328

Frälsningsarmén

7 275Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


BIS

15 450

FIFS

37 099

IFBS

8 480

IKUS

23 450

ISS

37 347

SIF

34 511

SMF

44 108Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

21 804

Judiska centralrådet

8 148

Lettiska evang kyrk i Sverige

1 457

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 004

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 309

Norska kyrkan i Sverige

2 264Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


Antiokiska kyrkan

2 140

Armeniska apostoliska kyrk

4 650

Bulgariska ort kyrkan

839

Eritreanska ort Tewahdo

11 612

Etiopiska ort Tewahdo

5 510

Finska ort församlingen

569

Georgiska ortodoxa kyrkan

2 313

Grekisk ort metropolitdömet

23 270

Koptiska ort kyrkan

6 733

Makedonska ort kyrkan

6 965

Rumänska ort kyrkan

9 173

Ryska ort kyrkan

3 150

Ryska ort Moskvapatriark

2 906

Serbisk ort kyrkan

22 750

Svenska ort prosteriet

2 175

Syrisk ort ärkestiftet

20 535

Syrisk ort patr ställföre

24 208

Österns assyriska kyrka

10 004Pingströrelsen

111 179

Romersk-Katolska kyrkan

123 930

Sjundedags Adv.samfundet

3 357

Svenska Alliansmissionen

18 225

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

11 125

Ungerska protestantiska

5 018

TOTAL

901 352

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.