Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Bidragsstatistik

Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat på mellan 80 och 90 miljoner kronor.

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till SST. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.

Inte bara medlemmar
Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

Trossamfund/Samverkansorgan

Betjänande

Alevitiska Riksförbundet

4 867

Anglikanska kyrkan

565

Danska kyrkan i Sverige

543

Equmeniakyrkan

93 899

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

609

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

49 481

Evangeliska Frikyrkan

38 949

Frälsningsarmén

6 063

Islamiska Samarbetsrådet (ISR)


- BIS

19 040

- FIFS

53 233

- IFBS

9 064

- IKUS

26 309

- ISS

38 112

- SMF

42 439

Isländska kyrkan i Sverige

260

Jehovas vittnen

21 940

Judiska centralrådet

6 053

Lettiska evang. kyrk. i Sverige

1 335

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 536

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 635

Norska kyrkan i Sverige

2 411

Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Armeniska apostoliska kyrk.

4 846

- Bulgariska ort kyrkan

815

- Eritreanska ort Tewahdo

8 032

- Etiopiska ort Tewahdo

4 874

- Finska ort församlingen

513

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 304

- Grekisk ort metropolitdömet

24 163

- Koptiska ort kyrkan

2 976

- Makedonska ort kyrkan

7 225

- Rumänska ort kyrkan

9 948

- Ryska ort kyrkan

3 250

- Ryska ort Moskvapatriark

1 120

- Serbisk ort kyrkan

23 725

- Svenska ort prosteriet

1 766

- Syrisk ort ärkestiftet

19 889

- Syrisk ort patr ställföre

25 351

- Österns assyriska kyrka

10 237

Pingströrelsen

111 561

Romersk-Katolska kyrkan

128 252

Sjundedags Adv.samfundet

3 005

Svenska Alliansmissionen

16 834

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

8 591

Ungerska protestantiska

1 288

TOTAL

848 908

Trossamfund/Samverkansorgan

Betjänande

Alevitiska Riksförbundet

4 459

Anglikanska kyrkan

675

Bibeltrogna vänner -ELM

2 229

Danska kyrkan i Sverige

577

Equmeniakyrkan

111 456

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

1 178

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

43 877

Evangeliska Frikyrkan

44 163

Frälsningsarmén

7 072

Islamiska Samarbetsrådet (ISR)


- BIS

18 133

- FIFS

48 558

- IFBS

8 994

- IKUS

27 312

- ISS

42 467

- SIS

32 639

- SMF

46 356

Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

22 188

Judiska centralrådet

8 153

Lettiska evang. kyrk. i Sverige

1 466

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 041

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 367

Norska kyrkan i Sverige

2 339

Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

1 333

- Armeniska apostoliska kyrk.

4 620

- Bulgariska ort kyrkan

1 700

- Eritreanska ort Tewahdo

11 420

- Etiopiska ort Tewahdo

5 224

- Finska ort församlingen

557

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 463

- Grekisk ort metropolitdömet

23 903

- Koptiska ort kyrkan

4 251

- Makedonska ort kyrkan

8 374

- Rumänska ort kyrkan

10 782

- Ryska ort kyrkan

3 150

- Ryska ort Moskvapatriark

1 400

- Serbisk ort kyrkan

25 306

- Svenska ort prosteriet

2 022

- Syrisk ort ärkestiftet

25 179

- Syrisk ort patr ställföre

18 578

- Österns assyriska kyrka

10 004

Pingströrelsen

115 403

Romersk-Katolska kyrkan

126 286

Sjundedags Adv.samfundet

3 288

Svenska Alliansmissionen

20 898

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

12 328

Ungerska protestantiska

1 726

TOTAL

927 164

Trossamfund/Samverkansorgan

Betjänande

Alevitiska Riksförbundet

4 565

Anglikanska kyrkan

674

Bibeltrogna vänner -ELM

2 149

Danska kyrkan i Sverige

581

Equmeniakyrkan

112 460

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

3 547

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

44 147

Evang Frikyrkan

44 674

Frälsningsarmén

7 145

Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


- BIS

17 066

- FIFS

39 499

- IFBS

8 994

- IKUS

26 210

- ISS

38 704

- SIF

34 511

- SIS

32 639

- SMF

44 310

Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

22 199

Judiska centralrådet

8 148

Lettiska evang kyrk i Sverige

1 523

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 039

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 973

Norska kyrkan i Sverige

2 302

Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

1 865

- Armeniska apostoliska kyrk

4 640

- Bulgariska ort kyrkan

839

- Eritreanska ort Tewahdo


- Etiopiska ort Tewahdo

5 836

- Finska ort församlingen

569

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 348

- Grekisk ort metropolitdömet

23 489

- Koptiska ort kyrkan

4 770

- Makedonska ort kyrkan

8 264

- Rumänska ort kyrkan

10 241

- Ryska ort kyrkan

3 150

- Ryska ort Moskvapatriark

2 090

- Serbisk ort kyrkan

22 991

- Svenska ort prosteriet

2 025

- Syrisk ort ärkestiftet

25 131

- Syrisk ort patr ställföre

21 184

- Österns assyriska kyrka

9 932

Pingströrelsen

114 953

Romersk-Katolska kyrkan

125 287

Sjundedags Adv.samfundet

3 289

Svenska Alliansmissionen

18 028

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

12 328

Ungerska protestantiska

4 954

TOTAL

917 193

Trossamfund/Samverkansorgan

Betjänande

Alevitiska Riksförbundet

4 558

Anglikanska kyrkan

628

Bibeltrogna vänner -ELM

2 186

Danska kyrkan i Sverige

552

Equmeniakyrkan

113 709

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

3 549

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

44 530

Evang Frikyrkan

45 328

Frälsningsarmén

7 275

Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


- BIS

15 450

- FIFS

37 099

- IFBS

8 480

- IKUS

23 450

- ISS

37 347

- SIF

34 511

- SMF

44 108

Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

21 804

Judiska centralrådet

8 148

Lettiska evang kyrk i Sverige

1 457

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 004

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 309

Norska kyrkan i Sverige

2 264

Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

2 140

- Armeniska apostoliska kyrk

4 650

- Bulgariska ort kyrkan

839

- Eritreanska ort Tewahdo

11 612

- Etiopiska ort Tewahdo

5 510

- Finska ort församlingen

569

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 313

- Grekisk ort metropolitdömet

23 270

- Koptiska ort kyrkan

6 733

- Makedonska ort kyrkan

6 965

- Rumänska ort kyrkan

9 173

- Ryska ort kyrkan

3 150

- Ryska ort Moskvapatriark

2 906

- Serbisk ort kyrkan

22 750

- Svenska ort prosteriet

2 175

- Syrisk ort ärkestiftet

20 535

- Syrisk ort patr ställföre

24 208

- Österns assyriska kyrka

10 004

Pingströrelsen

111 179

Romersk-Katolska kyrkan

123 930

Sjundedags Adv.samfundet

3 357

Svenska Alliansmissionen

18 225

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

11 125

Ungerska protestantiska

5 018

TOTAL

901 352

Trossamfund/Samverkansorgan

Betjänande

Alevitiska Riksförbundet

4 508

Anglikanska kyrkan

1 584

Bibeltrogna vänner -ELM

2 508

Danska kyrkan i Sverige

516

Equmeniakyrkan

116 043

Estniska evangelisk-luterska kyrkan i Sverige

3 973

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

38 251

Evangeliska Frikyrkan

49 861

Frälsningsarmén

7 700

Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


- BIS, Bosniakiska islamiska förbundet

14 532

- FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sverige

36 286

- IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sverige

8 630

- IKUS, Islamiska kulturcenterunionen

19 856

- ISS, Islamiska shia samfunden

34 180

- SIF, Svenska islamiska församlingarna

33 192

- SMF, Sveriges muslimska förbund

43 771

Isländska kyrkan i Sverige

280

Judiska centralrådet

7 979

Lettiska evangeliska kyrkan i Sverige

1 282

Mandeiska Sabeiska samfundet

8 307

Norska kyrkan i Sverige

2 160

Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

1 758

- Armeniska apostoliska kyrkan

4 628

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan

13 684

- Etiopiska ortodoxa Tewahdo kyrkan

8 230

- Finska ortodoxa församlingen

638

- Georgiska ortodoxa kyrkan

780

- Grekisk ortodoxa metropolitdömet

22 856

- Koptiska ortodoxa kyrkan

7 483

- Makedonska ortodoxa kyrkan

6 862

- Rumänska ortodoxa kyrkan

8 815

- Ryska ortodoxa kyrkan

3 100

- Ryska ortodoxa Moskvapatriark

2 736

- Serbisk ortodoxa kyrkan

24 787

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 166

- Syrisk ortodoxa ärkestiftet

28 772

- Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap

23 239

- Österns assyriska kyrka

8 939

Pingströrelsen

103 198

Romersk-Katolska kyrkan

121 274

Sjundedags Adventistsamfundet

3 584

Svenska Alliansmissionen

18 750

Sveriges Buddhistiska SBS

11 492

Ungerska protestantiska

5 039

TOTAL

869 009

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.

Som framgår under E-tjänst och Registrera organisation behöver den behöriga företrädaren vara registrerad som användare redan när organisationsregistreringen görs. Om den behöriga företrädaren registrerar sig senare kommer problemet att uppstå.

Utbetalade statsbidrag 2022: 81 881 463 kr

Organisationsbidrag: 62 961 251 kr
Verksamhetsbidrag: 10 882 000 kr
Projektbidrag: 8 038 212 kr

Församlingar inom

Organisationsbidrag

Projektbidrag
Lokalbidrag

Etableringsbidrag

Aalevitiska Riksförbundet

325 433Anglikanska kyrkan

101 844Bibeltrogna Vänner - ELM
Danska kyrkan

41 419Equmeniakyrkan

7 853 976

2 205 200


Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

252 861Evangeliska Frikyrkan

3 145 599

387 200


Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

3 147 179

130 500


Frälsningsarmén

497 163Gemensamma församlingar
Isländska kyrkan

19 248Jehovas Vittnen

1 582 536

228 700


Judiska Centralrådet

580 859Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

108 573Mandeiska samf. i Sverige och Finland

639 672

250 000


Mandeiska samf. i Sverige och Eu

287 934Norska kyrkan

164 106Pingströrelsen

8 093 286

337 212


Romersk-katolska kyrkan

8 089 534Sjundedags Adventistsamfundet

234 469

200 000


Svenska Alliansmissionen

1 260 675

74 400


Sveriges Buddhistiska Gemenskap

878 846Ungerska Protestantiska kyrkan

351 049Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

69 618


25 000

Armenisk apostoliska kyrkan

330 779Bulgariska ortodoxa kyrkan

59 811Eritreanska ortodoxa kyrkan

802 390Etiopisk ortodoxa kyrkan

431 135Finska ortodoxa kyrkan

40 563Georgiska ortodoxa kyrkan

167 386Grekisk ortodoxa kyrkan

1 674 498

1 000 000


Koptisk ortodoxa kyrkan

460 611Makedoniska ortodoxa kyrkan

589 130Rumänska ortodoxa kyrkan

865 700Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)

224 559Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)

198 951Serbisk ort kyrkan

1 638 997

1 000 000


Svenska ort prosteriet

151 081Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet

1 649 174

200 000


Syrisk ortodoxa ärkestiftet

1 465 981Österns assyriska kyrka

708 038Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet

1 072 063

1 000 000


Förenade islamiska föreningar i Sverige

2 703 006Islamiska Fatwabyrån i Sverige

636 490Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

1 776 063

1 000 000

100 000

Islamiska shia samfunden i Sverige

2 713 849


50 000

Sveriges muslimska förbund

3 101 478


125 000

Totalt

62 961 251

7 763 212

275 000*

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2022.
* Ett bidrag om 25 000 betalas ut 2023

Utbetalade statsbidrag 2021: 105 177 000 KR

Organisationsbidrag: 82 462 000 kr
Verksamhetsbidrag: 11 100 000 kr
Projektbidrag: 11615 000 kr

Församlingar inom

Organisationsbidrag

Projektbidrag
Lokalbidrag

Etableringsbidrag

Alevitiska Riksförbundet

423 657Anglikanska kyrkan

140 943Bibeltrogna Vänner - ELM
Danska kyrkan

51 307Equmeniakyrkan

10 410 351

2 073 500


Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

329 873Evangeliska Frikyrkan

4 174 606

917 939


Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

4 138 980

1 084 600


Frälsningsarmén

664 416

28 500


Gemensamma församlingar


1 741 200


Isländska kyrkan

25 096Jehovas vittnen

2 026 641

342 200


Judiska Centralrådet

757 341Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

135 426Mandeiska samf. i Sverige och Finland

*1 154 734

500 000


Mandeiska samf. i Sverige och Eu

372 164Norska kyrkan

210 435Pingströrelsen

10 235 294

596 000


Romersk-katolska kyrkan

10 685 176

385 600


Sjundedags Adventistsamfundet

312 027

262 000


Svenska Alliansmissionen

1 669 779

1 501 100


Sveriges Buddhistiska Gemenskap

1 034 047


25 000

Ungerska Protestantiska kyrkan

464 353Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

198 909


125 000

Armenisk apostoliska kyrkan

432 209


25 000

Bulgariska ortodoxa kyrkan

77 984Eritreanska ortodoxa kyrkan

1 079 314


75 000

Etiopisk ortodoxa kyrkan

576 516Finska ortodoxa kyrkan

52 887Georgiska ortodoxa kyrkan

214 989Grekisk ortodoxa kyrkan

2 162 903Koptisk ortodoxa kyrkan

625 820Makedoniska ortodoxa kyrkan

647 384Rumänska ortodoxa kyrkan

852 613Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)

292 786Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)

270 108Serbisk ort kyrkan

2 114 570

432 600


Svenska ort prosteriet

202 162Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet

2 110 579

370 100

25 000

Syrisk ortodoxa ärkestiftet

1 975 478Österns assyriska kyrka

929 853Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet

1 300 077

131 000


Förenade islamiska föreningar i Sverige

3 369 884


50 000

Islamiska Fatwabyrån i Sverige

786 247Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

2 097 896

400 000

75 000

Islamiska shia samfunden i Sverige

3 427 044


75 000

Svenska islamiska församlingarna

**2 415 575Sveriges muslimska förbund

4 048 231


125 000

Totalt

78 108 355

10 766 339

600 000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2021.

*Av dessa medel är 382 428 kr organisationsbidrag som skulle ha utbetalats år 2020 men som inte kunde betalas ut pga myndigheten hade ett ärende gällande trossamfundet hos domstolen.

** Ytterligare 782 762 kr hade beviljats men kunde inte betalas ut

Utbetalade statsbidrag 2020: 102 004 297 KR

Organisationsbidrag: 80 771 544 kr
Verksamhetsbidrag: 11 076 810 kr
Projektbidrag: 10 155 943 k

Församlingar inom

Organisationsbidrag

Projektbidrag
Lokalbidrag

Etableringsbidrag

Alevitiska Riksförbundet

442 720Anglikanska kyrkan

199 598Bibeltrogna Vänner - ELM


256 500


Danska kyrkan

50 675Equmeniakyrkan

11 018 836

2 209 812


Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

390 179Evangeliska Frikyrkan

4 807 167

1 198 700

25 000

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

3 756 541Frälsningsarmén

729 718Gemensamma församlingar


783 896


Isländska kyrkan

32 031Judiska Centralrådet

783 599Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

125 902Mandeiska samf. i Sverige och Finland

433 383

250 000


Norska kyrkan

212 129Pingströrelsen

9 915 005

1 541 310


Romersk-katolska kyrkan

9 987 212

139 500


Sjundedags Adventistsamfundet

351 977

62 000


Svenska Alliansmissionen

1 785 744

145 900

25 000

Sveriges Buddhistiska Gemenskap

1 128 602


25 000

Ungerska Protestantiska kyrkan

490 122Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

172 649


125 000

Armenisk apostoliska kyrkan

454 505Bulgariska ortodoxa kyrkan

78 566Eritreanska ortodoxa kyrkan

1 343 874


250 000

Etiopisk ortodoxa kyrkan

808 249Finska ortodoxa kyrkan

62 657Georgiska ortodoxa kyrkan50 000

Grekisk ortodoxa kyrkan

2 244 635


25 000

Koptisk ortodoxa kyrkan

734 888Makedoniska ortodoxa kyrkan

673 901Rumänska ortodoxa kyrkan

865 700Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)

304 444Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)

268 696Serbisk ort kyrkan

2 434 273

500 000


Svenska ort prosteriet

212 718Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet

1 968 192

469 525

25 000

Syrisk ortodoxa ärkestiftet

2 727 812

500 000

25 000

Österns assyriska kyrka

877 878Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet

1 136 094Förenade islamiska föreningar i Sverige

3 402 598


175 000

Islamiska Fatwabyrån i Sverige

847 533Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

1 803 413

568 800

125 000

Islamiska shia samfunden i Sverige

3 257 995

250 000

150 000

Svenska islamiska församlingarna

3 259 708Sveriges muslimska förbund

4 189 426


75 000

Totalt

80 771 544

8 875 943

1 280 000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2020.

Utbetalade statsbidrag 2019: 78 894 688 KR

Notera: i totalsumman (78 894 688 kr) är det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat också inräknat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2019. De utbetalade säkerhetsbidragen 2019 som gick genom SST uppgick till 681 737 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till myndigheten Kammarkollegiet.

Organisationsbidrag: 55 596 016 kr
Verksamhetsbidrag: 10 825 565 kr
Projektbidrag: 11 791 370 kr

Församlingar inom

Organisationsbidrag

Projektbidrag
Lokalbidrag

Projektbidrag
Etableringsbidrag

Projektbidrag
Utbildningsbidrag

Säkerhetsbidrag (ej inom SST:s budget)

Alevitiska riksförb.

305 497

Anglikanska kyrk.

220 317

ELM/Bibeltrogna v.


706 500
Danska kyrkan

34 300

Equmeniakyrkan

7 875 028

1 236 038
Estniska ev-luth kyrk.

302 480

Evangeliska frikyrk.

3 473 365

437 500

25 000EFS

2 349 116

197 750
Frälsningsarmén

561 939

- 85 213*
Gemensamma förs.

-

535 000
Isländska kyrk.

34 300

Judiska centralrådet

580 263

Lettiska ev-luth kyrk.

93 249

Mandeiska trossamf.

582 157

250 00030 310

Norska kyrk.

152 187

Pingst

7 769 420

2 489 992
Romersk-kat. kyrk.

6 465 747

1 171 400
Sjundedags Adv.samf

259 610

Svenska Alliansmissionen

1 362 972

250 000
Sveriges buddhistiska samarbetsråd

717 996

48 517

25 000Ungerska Prot kyrk.

349 025Ortodoxa och österländska
kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska Grek-ort

108 896


125 000Armenisk apost. kyrk.

322 758


25 000Bulgarisk ort kyrk.

56 132

Eritreanska ort kyrk.

877 691


400 000Etiopisk ort kyrk.

361 349

Finska ort kyrkan

45 747

Georgiska ort kyrk50 000Grekisk ort kyrk.

1 579 479


25 000Koptisk ort kyrk.

472 419

112 500
Makedonisk ort kyrk.

475 577

347 317
Rumänska ort kyrk.

553 951

Ryska ort kyrk.

235 052

Ryska ort kyrk. (moskvapatr.)

189 936

Serbisk ort kyrk.

1 673 009

500 000
Svenska ort prosteriet

152 187

Syrisk ort kyrk. (ställföreträdarskapet)

1 221 624

697 650
Syrisk ort kyrkan (ärkestiftet)

1 902 815

500 000233 964

Österns assyriska kyrk.

572 264
62 813

Islamiska samarbetsrådet

- BIS

696 542

82 500200 000

- FIFS

2 212 659

243 919

125 000

30 000

63 750

- IFBS

539 848

- IKUS

1 141 178


125 000


90 900

- ISS

2 246 734

250 000

230 000

10 000


- SIF

1 733 280

- SMF

2 735 921

500 000

125 000Totalt

55 596 016

10 471 370

1 280 000

40 000

681 737

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2019.

Utbetalade statsbidrag 2018: 89.835.144 KR

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. I tabellen högerkollumn redovisas det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2018. De utbetalade säkerhetsbidragen 2018 som gick genom SST uppgick till 9 159 018 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till Kammarkollegiet.

Organisationsbidrag: 54 196 618 kr
Verksamhetsbidrag: 10 633 224 kr
Projektbidrag: 25 005 302 kr

Församlingar inom

Organisationsbidrag

Projektbidrag
Lokalbidrag

Projektbidrag
Etableringsbidrag

Projektbidrag
Utbildningsbidrag

Säkerhetsbidrag (ej inom SST:s budget)

Alevitiska Riksförbundet

319 505

Anglikanska kyrkan

182 775

Bibeltrogna Vänner - ELM

-

250 000
Danska kyrkan

49 000

Equmeniakyrkan

8 323 893

1 075 455
Estniska Ev-luth kyrkan

316 763

Evangeliska Frikyrk

3 480 571

791 400

80 000Ev Fosterlands-Stiftelsen

2 580 715

Frälsningsarmén

609 271

200 000
Gemensamma församlingar

-

776 113
Isländska kyrkan

49 000

Judiska Centralrådet

584 599

748 0005 257 256

Lettiska Ev-luth kyrkan

90 614

Mandeiska Sab. Samf.

540 593

Norska kyrkan

147 837

Pingströrelsen

7 860 492

4 050 089
Rom-Katolska kyrkan

6 305 845

891 810106 380

Sjundedags Adv.samf

259 330

Sv Alliansmissionen

1 386 672

1 506 000
Sv Buddh. Samarbetsråd

636 550

651 951

105 000

10 000


Ungerska Prot kyrkan

348 797OÖKER


- Antiokiska Grek-ort

52 513


50 000- Armenisk ap kyrkan

310 296


50 000- Bulgarisk ort kyrkan

59 472

- Eritreanska ort kyrk

604 775


335 000- Etiopisk ort kyrkan

302 282

- Finska ort kyrkan

51 360

- Georgiska ort kyrkan25 000- Grekisk ort kyrkan

1 565 891


219 053


400 000

- Koptisk ort kyrkan

333 916

112 500
- Makedonisk ort kyrkan

477 816

122 317636 290

- Rumänska ort kyrkan

498 554


30 000- Ryska ort kyrkan

238 311

- Ryska ort Moskva patr

102 544

- Serbisk ort kyrkan

1 654 467

823 096
- Svenska ort prosteriet

150 649

-Syrisk ort ställföretr

1 208 690

62 500240 000

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1 776 453
172 651

- Österns ass kyrka

552 825Islamiska Samarbetsrådet

- BIS

560 953

1 261 000200 000

- FIFS

2 057 213


205 000

30 000


- IFBS

518 660

- IKUS

1 094 039


180 000

110 000

1 751 260

- ISS

2 079 113


350 000

10 000


- SIF

1 436 261


25 000


200 000

- SMF

2 436 744

500 000

200 000

10 000

195 181

Totalt

54 196 618

13 822 231

1 854 053

170 000

9 159 018

Utbildning/administration

83 089

Verksamhetsbidrag

Bidrag till teologiska institutioner: 900 000 kr
Andlig vård inom sjukvården 9 733 224 kr
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2018.