AKTUELLA BIDRAG OCH UNDERLAG

Nedan listas de bidrag som myndigheten förmedlar och hur trossamfund och deras församlingar kan ansöka. Listan anger också när respektive ansökan för respektive bidrag skall skickas in.

översikt PROJEKTbidrag
(KAN ANSÖKAS AV LOKALA FÖRSAMLINGAR INOM TROSSAMfund)

Bidrag

Kan ansökas

nu?

Skall vara SST
senast tillhanda 

Ansöknings-

blankett

Information
om bidraget

Bidrag säkerhetshöjande åtgärder

Nej

16 april 2018

Lokalbidrag

(köp, nybygge och ombyggnation)

Nej

3 april 2018

Anpassningsbidrag för

personer med funktionshinder

Nej

3 april 2018

Särskilt utbildningsbidrag

Nej

3 april 2018

Etableringsbidrag

Ja

30 sept 2018

PDFPDF (256 KB)

Länk

Var ska vi skicka ansökningarna?

Samtliga ansökningar om bidrag skall skickas till:
Myndigheten för för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

 

ÖVRIGA UNDERLAG OCH BLANKETTER

Bidrag/underlag

Skall vara SST
senast tillhanda 

Underlag /
blankett

 Redovisning av antalet betjänade

(underlag för organisationsbidrag 2019)

31 april 2018

Beställs från
myndighetens kansli

Redovisning av organisationsbidrag 2018

30 Augusti 2018

Beställs från
myndighetens kansli

Anvisningar för registrering av medlemmar

PDFPDF
(2,5 MB)

Anvisningar för registrering av bidragsgrundande
personer som ej är medlemmar

PDFPDF
(1 MB)

Rekvisition av beslutat etableringsbidrag

Beställs från
myndighetens kansli

Rekvisition av beslutat utbildningsbidrag

Beställs från
myndighetens kansli