Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Bidrag

Myndigheten för stöd till trossamfund har regeringens uppdrag att fördela ett antal olika bidrag. De flesta bidrag tilldelas endast bidragsberättigade trossamfund, men där SST sedan 2024 även fördelar ett säkerhetshöjande bidrag som kan sökas av organisationer som är verksamma i civilsamhället.


Bidrag för statsbidragsberättigade trossamfund

SST fördelar årligen statsbidrag till bidragsberättigade trossamfund i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Trossamfund kan utöver detta även söka bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Bidragets syfte är att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna Länk till annan webbplats.. Säkerhetsbidraget gavs tidigare av Kammarkollegiet och kan sökas både av statsbidragberättigade trossafund likväl som civilsamhällsorganisationer.

Information om bidragsansökan

Från och med 2024 sker all bidragshantering genom Myndigheten för stöd till trossamfund via vår e-tjänst. För att kunna söka bidrag eller använda myndighetens tjänster måste din organisation använda e-tjänsten

Bidragsstatistik

Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat på mellan 80 och 90 miljoner kronor. Här har vi samlat den senaste statistiken inom bidragshanteringen.