Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund


SST söker handläggare för krisberedskapsfrågor

Myndigheten växer och söker en handläggare för att arbeta med frågor kring krisberedskap. Här kommer du att arbeta med viktiga och aktuella demokrati- och samhällsfrågor på en dynamisk arbetsplats

  Sista ansökningsdag: 2024-07-25, Dnr SST 2024–281

  Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

  Som handläggare för krisberedskapsfrågor på SST kommer dina arbetsuppgifter innefatta samverkansarbete för ökad delaktighet i krisberedskap mellan trossamfund, myndigheter, regioner och kommuner. Arbetet med trossamfundens delaktighet och bidrag i händelse av kriser omfattar både långsiktiga frågor och frågor uppkomna av händelser i kris och katastrof där existentiella och religiösa perspektiv behöver beaktas och hanteras.

  SST är myndigheters ingång till trossamfund. Vid nationella kriser som hotar samhällets funktionalitet, grundläggande värden eller social hållbarhet samordnar SST trossamfundens roll i krisberedskapen samt det nationella samarbetet med myndigheter. Du kommer att arbeta med att fånga upp och hantera händelser nationellt och främja samverkan mellan trossamfund, regioner, kommuner och myndigheter. SST har en fortbildande funktion för uppdaterad kunskap till myndigheter och kommuner. SST fortbildar trossamfunden om statens riskhanteringssystem.

  Trossamfund behöver ha grundläggande säkerhetsarbete som motsvarar riktlinjer för säkerhet i offentlig miljö. Du kommer att arbeta med samverkan mellan relevanta myndigheter och trossamfund om säkerhetsfrågor. I arbetet igår även att följa och ha uppdaterad kunskap om säkerhetsläget för trossamfund.

  Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 juli 2024.