Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund


SST söker handläggare för dialogfrågor

Myndigheten växer och söker en handläggare för att arbeta med frågor kring dialog med trossamfund. Här kommer du att arbeta med viktiga och aktuella demokrati- och samhällsfrågor på en dynamisk arbetsplats.

    Sista ansökningsdag: 2024-08-13, Dnr SST 2024-282

    Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

    Som handläggare för dialog på SST kommer dina arbetsuppgifter innefatta dialog med trossamfund, myndigheter, regioner och kommuner om trossamfundens delaktighet och bidrag i demokrati- och samhällsfrågor. Dialogen omfattar både långsiktiga frågor om trossamfundens roll i samhället och händelser uppkomna av kriser där existentiella och religiösa perspektiv behöver beaktas och hanteras.

    SST har till uppgift att främja en dialog mellan staten och trossamfunden. Du kommer att arbeta med att utveckla dialogen mellan trossamfund och staten, fånga upp och hantera händelser nationellt och främja samverkan mellan trossamfund, regioner, kommuner och myndigheter. SST har även en fortbildande funktion för uppdaterad kunskap till myndigheter och kommuner om trossamfundsfrågor.

    Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 augusti 2024!