Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund


SST söker projektledare

Myndigheten söker en projektledare för att leda och samordna regeringsuppdrag och andra projekt inom myndigheten. Du kommer att arbeta med viktiga och aktuella demokrati- och samhällsfrågor på en dynamisk arbetsplats.

  Sista ansökningsdag: 2024-08-13, Dnr SST 2024-283

  Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

  Som projektledare på SST kommer du att leda och samordna myndighetens tidsbegränsade
  uppdrag från regeringen, utvecklingsuppdrag eller större uppgifter som kräver koordinering
  inom verksamheten.

  Ditt ansvar kommer vara att arbeta parallellt med flera olika projekt och utarbeta
  projektplaner inklusive tidsplan, budget och resurssättning, samt säkerställa att projekten
  håller sig inom de fastställda tidsramarna och budgeten. Du ansvarar för kvalitetskontroll och
  hanterar risker som kan påverka projektet negativt. I rollen ingår att koordinera projektteamen
  för att säkerställa effektivt samarbete och kommunikation, samt själv arbeta i projektet och
  tillhandahålla stöd för att uppnå projektmålen. Du fungerar som sammanhållande
  kontaktperson och rapporterar regelbundet projektens status till myndighetsledning samt
  andra relevanta intressenter.

  Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 augusti 2024.