Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten.

sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
 • Läs mer

  Konferens 2023: Att hålla ihop ett land

  Myndigheten för stöd till trossamfund bjuder in till konferens i Stockholm den 14 och 15 november
 • Läs mer

  Hedersrelaterade frågor i fokus

  SST redovisar uppdraget att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet
 • Läs mer

  Stärkt säkerhet för trossamfund

  Regeringen höjer bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund och församlingar
 • Läs mer

  Trossamfunds säkerhet ska stärkas

  Regeringen ger SST i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation.

Fyll i din e-postadress:

Den multireligiösa tidräknaren & kalendern

Läs mer högtider och tideräkning i olika religioner

Nyheter & aktuellt