Publicerad: 2017-12-19

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Konferens om religionens plats i framtidens Sverige 14-15 mars 2018

I samverkan med Islamiska shiasamfunden och Sveriges interreligiösa råd anordnar myndigheten för stöd till trossamfund en konferens om religion som konstruktiv kraft i det framtida Sverige.

Vi har bjudit in ett antal erfarna aktörer, tvärs över diverse gränser, för att belysa ämnet. Syftet är att stärka förståelsen för det religiösa engagemanget som en vital demokratikraft. Fokus blir på främjandeperspektivet och på visionen om social och kulturell hållbarhet. Första dagen består av sex övergripande perspektiv på vår samtid. Dag två består av tolv workshops där vi borrar djupare i flera ämnen. Plats för konferensen är Sollentuna i Stockholm.

Medverkar gör företrädare för civilsamhället, akademi och det offentliga. Några av de som ska tala är David Thurfjell (professor i religionsvetenskap), Elena Namli (professor i etik ), Anders Wejryd (ärkebiskop emeritus), Ute Steyer (rabbin vid synagogan i Stockholm), Åke Göransson (direktör myndigheten för stöd till trossamfund) och Mohammad Ali Shomali (imam och ordförande i Islamic center of London).